YOUR KNOWLEDGE OF LAW
WILL HELP TO STOP THE PAIN
Please review the relevant documents that govern the access to pain-killers
and learn about rights of palliative patients in Ukraine
LEGAL FRAMEWORK GOVERING THE RIGHTS OF PALLIATIVE PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
Закон України №2801 від 19.11.1992
«Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Визначає паліативну допомогу як вид медичної допомоги, встановлює загальні права пацієнтів
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
Закон України № 60/95-ВР від 15.02.1995
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80
Закон України № 62/95-ВР від 15.02.1995
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»:
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
Закон №1775-III від 01.06.2000
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
Закон №123/96-ВР від 04.04.1996
«Про лікарські засоби»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
Постанова КМУ №333 від 13.05.2013
«Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання,
відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
Містить інформацію про кількість днів призначення знеболення,
скасування комісії тощо.
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF
Постанова КМУ №770 від 06.05.2000
«Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів». Містить перелік препаратів, які
вважаються наркотичними препаратами
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
Постанова КМУ № 1387 від 05.12.2007
«Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, та внесення змін до постанов КМУ від 14.11.2000 р.
N 1698 і від 4.07.2001 р. N 756»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1387-2007-%D0%BF
Постанова КМУ № 589 від 03.06.2009
«Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, таконтролю за їх обігом»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF
Наказ МОЗ № 41 від 21.01.2013
«Про організацію паліативної допомоги в Україні»
Містить визначення понять «паліативний пацієнт», «паліативна
допомога», а також визначає порядок її надання.
moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130121_0041.html
Наказ МОЗ№360 від 19.07.2005
«Про затвердження Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного
призначення,Порядку відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-замовлень»
Містить норми про правила виписування наркотичних препаратів.
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05